logo

Het audiogram

Vooraleer we het type gehoorverlies bepalen onderzoeken we de gehoorgang met een otoscoop. Wanneer er een oorstop (cerumenprop) in het oor aanwezig is, wordt de cliënt naar een neus-keel-oorarts verwezen voor deze te laten verwijderen. Vervolgens wordt er ook aandacht besteed aan het trommelvlies.Daarna starten we met een gehoortest waarbij het linker- als het rechter oor in kaart wordt gebracht (=audiogram). Hierdoor krijgen we een profiel van iemands gehoor. Naast het audiogram die enkel iets zegt over het horen maar niets over het begrijpen wordt er een spraaktest uitgevoerd.


Het spraakaudiogram
Via de koptelefoon worden twee-lettergrepige woorden (bv. voordeur) aangeboden op verschillende intensiteiten of sterkte (40 dB, 55 dB en 70 dB), waarbij wordt gevraagd aan de cliënt om deze woorden luidop na te spreken; zo bekomen we een drempel voor spraakherkenning.

 

UW OREN, ONZE ZORG.

De weg naar een oplossing voor uw hoorprobleem.