logo

Tinnitus

Wat is tinnitus? (bron : Erik Mertens)

Eén van de meest gehanteerde definities van tinnitus is die van de neurofysioloog Jastreboff (1995, 2004): "Tinnitus is de perceptie van een geluid dat volledig resulteert uit de activiteit van het zenuwstelsel zonder een daarmee corresponderende mechanische of vibratorische activiteit in het slakkenhuis, en niet gekoppeld aan externe stimuli.

Als dusdanig is tinnitus equivalent aan “auditieve fantoomperceptie" ?

De medische term is tinnitus aurium, naar het Latijnse werkwoord tinnire, bellen of rinkelen, en het Latijnse woord aures, oren. De geluiden die de patiënten horen, kunnen variëren van hoog tot laag(aantal Herz), van hard tot zacht (aantal dB), van continu tot af en toe (tijdsdimensie), en worden door iedereen anders benoemd: fluiten, suizen, ruisen, brommen, zoemen, piepen, tuten, enz. Dikwijls worden ze vergeleken met apparaten, machines of andere zaken, zoals een motor, het testbeeld van de tv, een ventilator, een fluitketel, een autostrade, enz.

Behandeling van tinnitus

 Medische screening

Voor de meeste vormen van tinnitus bestaat geen directe, adequate medische behandeling waardoor de klachten verdwijnen. Tinnitus is ook niet te behandelen met medicijnen, al kunnen sommige geneesmiddelen (zoals bv antidepressiva, anxiolytica, enz.) bij sommige mensen de klacht heel wat verlichten. Maar op zichzelf bieden deze medicijnen natuurlijk geen oplossing.Niettemin blijft het belangrijk dat de tinnituspatiënten door een NKO-arts in de kliniek worden gezien. Oorsuizen kunnen namelijk samen hangen met otosclerose (een overmatige groei van het botweefsel in het binnenoor), met hydropsie (ophoping van endolymfe-vocht), of ze kunnen het gevolgzijn van een gezwel aan de gehoor- en evenwichtszenuw, enz. Het is belangrijk dat deze organische factoren tijdig worden vastgesteld (ook al blijven de oorsuizen heel vaak bestaan na het wegnemen van die oorzaak). Bij veruit de meeste patiënten wordt echter niets abnormaals vastgesteld dit noemt men daarom "subjectieve tinnitus", en dus worden deze patiënten doorverwezen naar de audiologie en psychologie om het probleem verder te verkennen.

 

 Diagnostische audiologie.


Na een grondige analyse van de tinnitus door middel van specifieke gehoor testen, volgt er een persoonlijke counseling met uitleg over het ontstaansmechanisme van de tinnitus en vervolgens wordt er een deskundig advies geformuleerd over een verdere professionele begeleiding in de behandeling.

Informatie en afspraak

Voor meer informatie als voor een afspraak kan je contact met mij opnemen via het contactformulier